We are electric

Treball il·lustratiu de la cançó “Are we electric-The Kooks”. És un experiment de lettering vectorial en format d’animació GIF simulant la textura i lluminositat del neó.